Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Europejski Fundusz Społeczny - archiwum

Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (64 pub.)


Aktywna integracja
2014-10-15

Realizacja kolejnych etapów projektu systemowegoW okresie od lipca do września 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnych etapów projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy projektu nadal korzystają z kompleksowego wsparcia w formie pracy socjalnej oraz pomocy specjalistów podczas zajęć indywidualnych z prawnikiem oraz psychologiem.

Dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom 23 uczestników projektu ma możliwość nabycia umiejętności obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym oraz uzyskania Certyfikatu PTI ECDL Standard podczas zajęć kursu obsługi komputera.
Należy podkreślić, że ścieżka aktywnej integracji jest opracowana na podstawie sporządzanych przez pracowników socjalnych diagnoz oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSpotkanie o charakterze kulturalnym – Dzień Dziecka 2014r.
2014-06-22

W dniu 18.06.2014r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie o charakterze kulturalnym z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły na sfinansowanie min. kosztów poczęstunku i nagród dla dzieci, łącznie dla ok. 80. Każdy z najmłodszych uczestników w spotkania otrzymał upominek.
W ramach spotkania wspólnie z uczestnikami projektu wykorzystaliśmy zaplecze techniczne Ośrodka w celu przygotowania poczęstunku. Rodzice własnoręcznie upiekli ciasta i przygotowali desery. Ponadto pomagali w organizacji konkurencji sportowych dla dzieci, w których także sami uczestniczyli.
Organizację imprezy dla najmłodszych umożliwił sprzęt zakupiony w ramach projektu w latach 2008-2013.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywizacja edukacyjna - kurs prawa jazdy kat. B
2014-06-22

W miesiącu czerwcu 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach aktywizacji edukacyjnej 20 uczestników projektu rozpoczęło kurs prawa jazdy kat B.Pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły na sfinansowanie zarówno kosztu kursu, utworzenia profilu kierowcy, badań lekarskich, jak i egzaminów państwowych.
Nowe umiejętności wzmocnią aktywność społeczną uczestników projektu zarówno w zakresie poszukiwania pracy zarobkowej na terenie Góry i w miejscowościach ościennych.
Procesowi aktywnej integracji towarzyszy kompleksowa praca socjalna realizowana przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników socjalnych. Ponadto każdy z uczestników projektu w trakcie trwania wsparcia w ramach projektu będzie mógł skorzystać z pomocy zatrudnionego psychologa oraz prawnika.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja 2014
2014-04-11

Ośrodek Pomocy Społecznej po zakończonym procesie rekrutacji rozpoczął kolejny etap realizacji projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dzięki pozyskanym środkom w roku 2014 kompleksowe, wsparcie w ramach aktywnej integracji otrzyma 36 uczestników projektu. Wzorem lat ubiegłych ścieżkę aktywnej integracji rozpoczyna kompleksowa praca socjalna oraz wsparcie w formie zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym. Należy podkreślić, że każdy z uczestników projektu otrzymuje pomoc zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Proces doboru instrumentów aktywnej integracji wspomagają pracownicy socjalni oraz specjaliści zatrudnieni w ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięOGŁOSZENIE
2014-01-10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci szerokim i zróżnicowanym zakresem wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji
i narzędzi służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16.
Nr tel. (65) 543-22-01
727-407-262
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 23. 56-200 Góra
efs@opsgora.com.pl
www.opsgora.pl

Nabór trwa do 31 stycznia 2014r

Koszty związane z udziałem w projekcie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie


AKTYWNA INTEGRACJA
2013-10-11

AKTYWNA INTEGRACJAKurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL
W ramach realizowanego projektu systemowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w dalszym ciągu organizuje wsparcie dla osób należących do 27 osobowej grupy docelowej. W minionym kwartale 17 osób nabywało umiejętności z zakresu obsługi komputera przygotowujące do przystąpienia do egzaminu, po którego pozytywnym zdaniu jest możliwość uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych (European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”). Obecnie oczekujemy na wyniki egzaminu.

Kurs obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym
W dniu 9 października br.I grupa pań rozpoczęła zdobywanie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych, fakturowania komputerowego oraz podstawowych zasad minimum sanitarnego.
II grupa przystąpi do kursu w dniu 17 października. Zarówno I, jak i II grupa, po zakończeniu kursu przystąpi do egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabyte umiejętności.

W dalszym ciągu każdy z uczestników projektu jest objęty kompleksową pracą socjalną, uzyskuje fachowe wsparcie, pomoc finansową i rzeczową według indywidualnych potrzeb.
Wsparcie w ramach projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków OPS Góra.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKURS PRAWA JAZDY KAT B - AKTYWIZACJA EDUKACYJNA
2013-08-06

W miesiącu lipcu Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji.Dzięki pozyskanym środkom 15 uczestników projektu zdobywa uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat B, zgodnie z opracowaną ścieżką aktywnej integracji.
Wszyscy uczestnicy projektu nabywają nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne pod okiem wyspecjalizowanej kadry instruktorów prawa jazdy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym Dzień Dziecka w "Bajkolandii"
2013-06-07

W miesiącu maju oraz czerwcu 2013r Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował kolejne etapy wsparcia w ramach projektu systemowego. Nowe umiejętności i nowe doświadczenia wszystkich uczestników projektu są kreowane z pomocą psychologa oraz prawnika, którzy udzielają pomocy podczas konsultacji indywidualnych, zgodnie ze zgłaszanymi oraz zdiagnozowanymi potrzebami osób objętych działaniami w ramach aktywnej integracji.Dzięki pozyskanym środkom w dniu 06.06.2013r Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w ramach działań środowiskowych spotkanie o charakterze kulturalnym z okazji Dnia Dziecka w sali zabaw „Bajkolandia” w Lesznie.

Należy podkreślić, iż w święcie najmłodszych uczestniczyło blisko 30 dzieci uczestników projektu, którzy wraz z rodzicami skorzystali z atrakcji świata zabaw i bajek i poczęstunku. Każde z dzieci otrzymało paczkę z upominkami.

Cała uroczystość została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego przy udziale wkłady finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWNA INTEGRACJA
2013-04-26

Aktywizacja zawodowa – usługi wspierające doradcy zawodowego.W miesiącu lutym 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego.

W roku 2013 dzięki pozyskanym środkom 27 uczestników projektu otrzyma kompleksowe wsparcie w formie: pracy socjalnej, zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, zajęć z zakresu aktywizacji edukacyjnej w formie możliwości nabycia nowych kompetencji z zakresu obsługi komputera, kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, opieki nad dzieckiem oraz prawa jazdy kategorii B.
Należy podkreślić, iż udział uczestników projektu w poszczególnych etapach realizacji aktywnej integracji poprzedza diagnoza bieżących, zindywidualizowanych potrzeb uczestników projektu. Sporządzona ścieżka aktywnej integracji ulega zatem modyfikacji na każdym z etapów realizacji projektu.
Obecnie każdy z uczestników projektu uczestniczy w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym. Wsparcie jest realizowane na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w gabinecie specjalistów, wyposażonym dzięki pozyskanym środkom z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach ubiegłych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
2013-02-01

„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci szerokim i zróżnicowanym zakresem wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji i narzędzi służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16. Nr tel. (65) 543-22-01
727-407-262

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 23. 56-200 Góra
efs@opsgora.com.pl
www.opsgora.pl

Nabór trwa do 28 lutego 2014r

Koszty związane z udziałem w projekcie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Załącznik - nabór 2014


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
2012-12-04

„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r.W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci szerokim i zróżnicowanym zakresem wsparcia w postaci kompleksowej pracy socjalnej, szkoleń, kursów, wparcia prawnego i psychologicznego i wielu innych form aktywizacji w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych i koniecznych umiejętności, kompetencji, informacji i narzędzi służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia.

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych,
pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16.
Nr tel.(65)543-22-01, 727-407-262

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.Poznańska 23. 56-200 Góra
efs@opsgora.com.pl
www.opsgora.pl

Nabór trwa do 31 stycznia 2013r

Dołączone pliki:
1) Załącznik - nabór 2013


Aktywna integracja - wsparcie w ramach projektu systemowego. Zakończenie realizacji kolejnej edycji projektu systemowego
2012-12-03

Kursem obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym zorganizowanym dla 28 uczestników projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji. Dzięki pozyskanym środkom w 2012 roku objęto kompleksowym wsparciem 47 uczestników projektu, którzy w okresie od kwietnia do listopada 2012 roku nabyli nowe umiejętności i kompetencje w ramach aktywnej integracji z zakresu, co najmniej trzech instrumentów aktywizacji edukacyjnej , społecznej oraz zawodowej.AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA
2012-11-07

W miesiącu październiku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu wsparcia dla uczestników projektu systemowego, zgodnie z opracowaną w relacji do indywidualnych potrzeb ścieżką aktywnej integracji.Rozpoczęto kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL Start dla 32 osób. Zrealizowano także wsparcie w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych w formie spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem. Ponadto od miesiąca października uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z pomocy w formie konsultacji indywidualnych z prawnikiem.
Należy podkreślić, iż nadal wobec każdego z uczestników projektu realizowana jest kompleksowa praca socjalna połączona ze wsparciem w formie materialnej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKonferencja promocyjna
2012-09-28

W dniu 28.09.2012 r. w Restauracji "PUS 99" w ramach działań promocyjnych pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze zorganizowali konferencję promującą projekt systemowy "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z Gminy Góra.W spotkaniu udział wzięli: reprezentująca Burmistrza Góry Irenę Krzyszkiewicz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anna Kulesza, Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze Elżbieta Skoczylas, Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska – Berus, Prezes Stowarzyszenia ,,Aktywni – Niepełnosprawni’’ Joanna Haręzga, Redaktor Przeglądu Górowskiego Zofia Hanulak oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze, Kierownik OPS Edyta Lisiecka, z-ca Kierownika Mariola Palczyńska, pracownicy Ośrodka oraz uczestnicy projektu.
Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznali się z działaniami prowadzonymi w ramach projektu w latach 2008-2012 oraz efektami udzielonego wsparcia. Przedstawiono szczegółowo wsparcie, jakim objęci są uczestników projektu w bieżącym roku. Ponadto, podczas drugiej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani z Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach systemowych oraz istotą samopomocy i wolontariatu w procesie interwencji socjalnej. Całą konferencję uświetnił pokaz multimedialny prezentujący wszystkie działania na przestrzeniu 5 lat realizacji projektu Ośrodka.
Część oficjalną konferencji zakończyły podziękowania skierowane do Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz, które w imieniu pani Burmistrz odebrała pani Anna Kulasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Uczestnicy projektu podziękowali pani Burmistrz za ogromne zaangażowanie i wsparcie inicjatyw mających na celu poprawienie jakości życia mieszkańców naszej gminy. Ponadto swoje podziękowania uczestnicy skierowali także do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze do pani Edyty Lisieckiej za pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które umożliwiają osobom, korzystający z pomocy Ośrodka zdobycie nowych kwalifikacji i uzyskanie wsparcia, które sprawia, iż odkrywają swoje możliwości i wierzą, że to dopiero początek pozytywnych zmian w ich życiu.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do poczęstunku, któremu towarzyszyła emocjonalna wymiana opinii, doświadczeń i wrażeń z dotychczasowego udziału w projekcie. Każdy z uczestników projektu otrzymał materiały promocyjne.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKurs opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego
2012-09-27

W okresie od 23 lipca do 27 września br. 21 podopiecznych OPS wzięło udział w kursie „opiekuna osoby starszej z nauką języka niemieckiego”.Zakres szkolenia obejmował: psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad osobami starszymi, BHP, Pierwszą Pomoc Przedmedyczną, terapię zajęciową, nauka języka niemieckiego, łącznie 160 godzin.
Dzięki szkoleniu uczestniczki zdobyły wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania do pracy opiekuna osoby starszej, czy też niepełnosprawnej oraz nabyły wiedzy z zakresu podstaw komunikacji w języku niemieckim. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Przewagę stanowiły ćwiczenia ukierunkowane na nabywanie nowych umiejętności praktycznych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja - kolejne etapy realizacji projektu systemowego.
2012-07-26W miesiącu czerwcu 2012 rozpoczęto realizację kolejnego etapu wsparcia w ramach aktywnej integracji dla 20 uczestników projektu systemowego w formie kursu prawa jazdy kategorii B z przedstawicielem handlowym.
Uczestnicy zajęć oprócz nabycia umiejętności prowadzenia pojazdu, przyswojenia zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zdobędą elementarną wiedzę z zakresu marketingu, kontaktów interpersonalnych, oraz ekonomii.
Aktywną postawę uczestników projektu nadal wzmacnia wsparcie psychologa.
Zgodnie z planem w miesiącu VII rozpoczęto kurs opiekuna osoby starszej z językiem niemieckim.
Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności min. z zakresu gerontologii, zadań opiekuna osoby starszej, nabędą umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim.
Obecnie trwają przygotowania do organizacji min. kursu komputerowego oraz kursu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym.

Galeria:

Zobacz pełną galerię„DZIEŃ DZIECKA” W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH
2012-06-04

W dniu 04.06.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej miał przyjemność gościć najmłodszych członków rodzin uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” z okazji Dnia Dziecka. Imprezę dla blisko 100 osób z pomocą organizacyjną rodziców zorganizowano w ramach działań środowiskowych projektu. Dzięki pozyskanym środkom sfinansowano poczęstunek dla wszystkich uczestników projektu oraz upominki i nagrody dla najmłodszych za udział w licznych grach i konkurencjach uświetniających zabawę.Galeria:

Zobacz pełną galerięSPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM
2012-06-04

W dniu 02.06.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego w formie zajęć indywidualnych z psychologiem.
Zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywnej integracji w okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. 45 uczestników projektu skorzysta z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych organizowanych na terenie placówki w gabinecie specjalistów.
Należy podkreślić, że wsparcie psychologiczne stanowi istotny element wielokierunkowych działań skierowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu .
W konsultacjach psychologicznych Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu w latach 2008-2012.ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
2012-04-19

Zgodnie z założonym planem w miesiącu kwietniu 2012r. rozpoczęto realizację wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej dla 45 uczestników projektu. Wsparcie indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego przewiduje min. zapoznanie uczestników projektu ze sposobami nawiązywania kontaktu z pracodawcą, podejmowania aktywności skierowanej na nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych oraz sposobach poszukiwania zatrudnienia.

Galeria:

Zobacz pełną galerięROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ
2012-01-03

Projekt systemowy„Nowa Umiejętność Nowa Nadzieja Nowe Doświadczenie” – 2012r.W miesiącu styczniu 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął kolejne działania w ramach projektu „Nowa Umiejętność Nowa Nadzieja Nowe Doświadczenie „ współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W roku 2012 dzięki pozyskanym środkom Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansuje wsparcie w ramach aktywnej integracji dla 45 podopiecznych palcówki.
Każdy z uczestników projektu w okresie od lutego do grudnia zostanie objęty kompleksową pracą socjalną, skorzysta z zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, będzie brał udział w zajęciach edukacyjnych oraz działaniach środowiskowych. Wsparcie rozpoczną zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym - w planach: organizacja kursu przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B ,kursu obsługi komputera, kasy fiskalnej z minimum sanitarnym oraz opiekuna osoby starszej z elementami nauki języka niemieckiego. Należy podkreślić, iż ścieżka aktywnej integracji jest konstruowana zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników projektu potrzebami, co oznacza, że może ulec modyfikacji. Dzięki pozyskanym środkom w Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2011 Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wielokierunkowego wsparcia dla 148 podopiecznych oraz ich rodzin.Nabór
2011-12-01

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012r.
(...) czytaj całość w załączniku Nr 1

Dołączone pliki:
1) Nabór


AKTYWIZACJA EDUKACYJNA I SPOŁECZNA
2011-10-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego w dalszym ciągu organizuje wielokierunkowe wsparcie dla 27 swoich podopiecznych, którzy wyrazili chęć udziału w działaniach zmierzających do poprawy swojej sytuacji zarówno psychospołecznej, jak i zawodowej. Realizowane wsparcie jest konsekwencją szczegółowej diagnozy sytuacji poszczególnych podopiecznych oraz współpracy kadry realizującej projekt, która dostosowała kompleksowe wsparcie do specyficznych potrzeb poszczególnych uczestników.
Na przełomie lipca i sierpnia br. 23 osoby, w tym 5 panów uczestniczyło w kursie z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ułatwić klientom Ośrodka poszukiwanie pracy w różnorodnych placówkach handlowych.
Ponadto w dalszym ciągu część uczestników projektu bierze udział w zajęciach praktycznych w ramach kursu prawa jazdy. Kursanci przed przystąpieniem do jazdy w ruchu drogowym rozwiązują i utrwalają testy w ramach zajęć teoretycznych, które w konsekwencji mają przygotować kursantów do egzaminu państwowego.
Zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających aktywizację zawodową równorzędnie dopełnia wsparcie psychologicznym, kompensujące problemy podopiecznych związane z pozostawianiem w fazie nieaktywności zawodowej.
Od 3 października br. 13 osób bierze udział w kursie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kolejna 12-osobowa grupa osób rozpocznie kurs 17 października.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. Kurs prawa jazdy kat. B
2011-07-22

W dniu 22.06.2011 częścią teoretyczną rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B dla 22 uczestników projektu. Kursanci w ramach kursu przeszli badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz trzydziestogodzinne szkolenie z zakresu budowy pojazdu, zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Obecnie kursanci uczestniczą w części praktycznej kursu, która zakończy się egzaminem państwowym.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym.
Spotkanie kulturalne z okazji „Dnia Dziecka”.
2011-06-10

W dniu 09.06.2011 w ramach działań środowiskowych zorganizowano zabawię z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczestników projektu. Święto najmłodszych zorganizowano na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w wielu konkursach z nagrodami oraz zabawie tanecznej. Dzięki pozyskanym środkom uczestnicy spotkania skorzystali z bezpłatnego poczęstunku. Wszystkie dzieci za udział w konkurencjach sportowych otrzymały upominki. Należy podkreślić, że w organizacji spotkania wykorzystano sprzęt zakupiony dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu w latach 2008-2010.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ DZIECKA W BRONOWIE
2011-06-09

W dniu 03.06.2011 dzięki wsparciu Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz oraz pozyskanym środkom od sponsorów społeczność lokalna Bronowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców Bronowa oraz okolicznych wsi festyn z okazji Dnia Dziecka. Zabawę milusińskich uświetnił pokaz tresury psa policyjnego oraz pokaz sprawności straży pożarnej. Dzieci oprócz uczestnictwa w zabawach miały możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku w formie kiełbasek, słodyczy oraz ciast. Należy podkreślić, że Dzień Dziecka w Bronowie nie jest jedynym dowodem potwierdzającym aktywność społeczności lokalnej. W Bronowie od wielu lat działa nieformalna grupa samopomocowa matek oraz lokalny wolontariat, systematycznie współpracujmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. Inicjatywa mieszkańców Bronowa jest wstępem do kolejnych działań partnerskich podejmowanych wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze. W planach spotkanie integracyjne seniorów oraz utworzenie koła gospodyń wiejskich.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA SPOŁECZNA
2011-04-28

Spotkania indywidualne z psychologiem w ramach podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA ZAWODOWA.
Usługi wspierające z doradcą zawodowym
2011-04-05

W okresie od 28 marca do 12 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do adaptacji na rynku pracy, usprawnienie mobilności zawodowej oraz zmotywowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych. Aktywizacja zawodowa jest pierwszym etapem kompleksowego i wielokierunkowego wsparcia zaplanowanego w ramach powyższego projektu dla 27 osób w 2011r.

Galeria:

Zobacz pełną galerięNABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
2011-01-07

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych, pokój nr: 20,21,22,23,24 oraz w Biurze Projektu nr 16. Nr tel. (065) 543-22-01, 727-407-262. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, e-mail: efs@opsgora.com.pl , www.opsgora.pl. Nabór trwa do 31 stycznia 2011r. Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie - PDF


MIKOŁAJ 2010. Działania o charakterze środowiskowym.
2010-12-07

6 grudnia 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci uczestników projektu pt. „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Podczas spotkania dzieci miały możliwość uczestniczenia w konkurencjach sportowych, a zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i słodyczami. Uwieńczeniem spotkania była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci upominkami. Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dzięki zaangażowaniu uczestników projektu i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS "OPIEKUN OSOBY STARSZEJ"
2010-11-17

W okresie od października do listopada 2010r trwać będzie kurs „opiekun osoby starszej” dla 17 kobiet z rejonu Miasta i Gminy Góra. Zajęcia w ramach kursu odbywają się w sali OPS oraz świetlicy wiejskiej w Czerninie. W ramach zajęć uczestniczki nabywają wiedzę z zakresu podstaw psychologii, gerontologii, domów pomocy społecznej i opieki w domu pacjenta, komunikacji, negocjacji, mediacji, podstaw higieny i pielęgnacji, podstawy rehabilitacji i aktywizacji oraz etyki i bhp. Ponadto w ramach zajęć praktycznych kursantki odwiedzają podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w towarzystwie opiekuna praktyk i zawodowych opiekunek. Na zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA KURS „KONSERWATOR OBIEKTU Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNYMI DO 1 KV
2010-11-17

15 listopada 2010r w ramach aktywizacji edukacyjnej projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kurs konserwator obiektu z uprawnieniami elektryczno-energetycznymi do 1 KV, w którym uczestniczyło czworo podopiecznych OPS Góra – 3 mężczyzn i 1 kobieta . Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez konserwatora, eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach zajęć praktycznych wykonywano czynności pielęgnacyjne terenów zielonych i usuwania drobnych awarii i usterek na terenie Ośrodka. Dodatkowo podczas spotkań uczestnicy brali udział w ćwiczeniach uprawniających komunikację interpersonalną. Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego, uzyskujący oceny pozytywne potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu i uzyskaniu uprawnień elektro-energetycznych do 1 KV.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA SPOŁECZNA „Szkoła życia rodzinnego“
2010-09-21

Od 1 września 2010r wszyscy uczestnicy projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie“ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze mają możliwość udziału w zajęciach „szkoła życia rodzinnego“ prowadzonych przez Panią Grażynę Maj z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu. Celem zajęć jest trening umiejętności i kompetencji społecznych, w szczególności rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka, wyznaczanie granic akceptowalnych zachowań, rozwiązywanie rodzinnych konfliktów w sposób konstruktywny i skuteczne wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w ramach aktywizacji społecznej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA – KURS KOMPUTEROWY I stopnia.
2010-07-19

19.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął się kurs z zakresu obsługi komputera I stopnia. W okresie od 19.07.2010r do 27.08.2010r przeszkolonych zostanie 32 uczestników projektu systemowego. Szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu poprzez zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie się z obsługą programu MS Word, poznanie podstawowych pojęć związanych z Internetem, poznanie przydatnych adresów internetowych i wyszukiwanie zasobów informacyjnych w Internecie. Nabyte umiejętności praktyczne i wiedza teoretyczna to kolejnych krok na ścieżce aktywizacji, który ma ułatwić poszukiwanie zatrudnienia i integrację ze społeczeństwem. Szkolenia prowadzi firma EMM Consulting z Opola, która ma ogromne doświadczenia w realizowaniu podobnych zajęć. Firma EMM Consulting posiada w pełni wyposażoną mobilną salę komputerową oraz doświadczonych wykładowców i trenerów. Koszt szkolenia, w tym także koszty cateringu, ubezpieczenia i materiałów dydaktycznych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA ZDROWOTNA - BADANIA OKULISTYCZNE.
2010-07-15

W dniach 13-14.07.2010r. uczestnicy projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań okulistycznych. Na badania zgłosiło się 15 uczestników projektu oraz 5 osób z ich otoczenia ( dzieci) z rejonu Miasta i Gminy Góra. Badania wykonane zostały w Gabinecie Okulistycznym Tomasza Kazało w Lesznie. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenia o stanie aparatu wzrokowego, zawierające także zalecenia dotyczące dalszego leczenia lub czynności profilaktycznych. Koszt badań i transportu uczestników został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA EDUKACYJNA. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z MINIMUM SANITARNYM.
2010-07-08

W okresie od 25.06.2010r do 06.07.2010r w Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie odbywał się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym dla 25 uczestniczek projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Podczas 20-godzinnego szkolenia uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej i przestrzegania zasad higieny produkcji żywności i w obrocie żywnością. Uwieńczeniem szkolenia był egzamin, który wszystkie Panie zdały na ocenę pozytywną. Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała zaświadczenie i certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Wszystkie koszty szkolenia, w tym także koszty poczęstunku były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWIZACJA SPOŁECZNA – SPOTKANIA DORADCZE Z ADWOKATEM
2010-06-19

Od miesiąca lipca 2010r uczestnicy projektu systemowego „ Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” mają możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych porad prawnych udzielanych przez adwokata Tomasza Osieckiego. Spotkania doradcze mają na celu uregulowania sytuacji prawnej uczestników projektu i osób z ich otoczenia w zakresie prawa rodzinnego, majątkowego, karnego lub innych dziedzin życia społecznego zgodnie ze zgłaszanymi przez uczestników projektu potrzebami. Ponadto adwokat dostarczy uczestnikom spotkań wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z pełnienia ról społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udzieli pomocy w sporządzaniu wniosków. W celu ułatwienia uczestnikom dostępu do usług doradczych spotkania dla mieszkańców Góry odbywać się będą w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23 (Gabinet Specjalistów), natomiast dla mieszkańców Czerniny i okolic odbywać się będą w Czerninie w Ratuszu , Rynek 22.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Dziecka
2010-06-01

W dniu 01.06.2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w ramach realizacji zadania działania środowiskowe zorganizował spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci oraz uczestników kolejnej edycji projektu systemowego „Nowa umiejętność , nowa nadzieja, nowe doświadczenie ”. Brak słońca oraz niska temperatura powietrza nie przeszkodziły najmłodszym w szampańskiej zabawie. Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano bezpłatny poczęstunek dla 89 uczestników spotkania. Najmłodsi za odwagę, zaangażowanie w licznych konkursach otrzymali drobne upominki.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWNA INTEGRACJA. Aktywizacja społeczna i zawodowa.
2010-04-01

O 29 marca 2010r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze i świetlicy wiejskiej w Czerninie rozpoczęły się zajęcia indywidualne i grupowe z doradca zawodowym i psychologiem. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu dostarczenie wiedzy na temat wymaganych kwalifikacji, umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy, wskazanie instytucji, które pomogą założyć własną firmę, informacji o możliwościach kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, wyjaśnianie, jak sporządzić dokumenty zawodowe. Zajęcia indywidualne odbywają się w formie rozmowy doradczej motywując do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów zawodowych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : bezrobocie oraz adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej. Zajęcia grupowe z psychologiem mających na celu określenie uwarunkowań występowania przemocy w rodzinie, wskazanie formy pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz możliwości i sposoby zapobiegania przemocy. Natomiast tematyka spotkań indywidualne jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i zdiagnozowane problemy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAKTYWNA INTEGRACJA. Podpisanie kontraktów.
2010-03-01

W okresie od stycznia do lutego 2010 w Ośrodku Pomocy Społecznej trwał nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie rekrutowano 32 osoby z rejonu Miasta i Gminy Góra, które podpisały kontrakty socjalne. W ramach wsparcia przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe psychologa i doradcy zawodowego, badania specjalistyczne, szkolenia i kursy zawodowe oraz pracę socjalna i wsparcie finansowe.Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego
2010-01-04

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 1 stycznia 2010r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt: „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść artykułu w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego - czytaj całość ...


Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym
2010-01-04

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOśrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść artykułu w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym - czytaj całość ...


Konferencja
2009-12-15

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego11 grudnia 2009r w Sali Restauracji „Magnolia” odbyła się konferencja podsumowująca realizację projekty systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencje przybyli uczestnicy projektu, pracownicy OPS oraz zaproszeni goście; przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji współpracujących. Podczas spotkania uczestnicy mogli się zapoznać z głównymi celami projektu i osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy projektu otrzymali podziękowania za współpracę i współdziałanie w zmianie i poprawie swoje sytuacji społeczno-zawodowej. Ponadto uczestnicy projektu podzielili się wrażeniami i osiągnięciami zdobytymi podczas realizacji zaplanowanej ścieżki aktywizacji. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunku.
Pełna treść artykułu w załączniku (Word)

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Konferencja - czytaj cały artykuł (...)


Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009
2009-12-07

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego7 grudnia w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Mikołaja” w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób - dzieci i rodzice będący uczestnikami projektu. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było sfinansowanie paczek i poczęstunku dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu rodziców uczestnicy spotkania mogli skosztować wyśmienitych wypieków, które osłodziły atmosferę i podniebienia wszystkich. W rolę wodzireja podczas całego spotkania wcieliła się pani Magda Płaczek, która już po raz kolejny nieodpłatnie uświetniła naszą imprezę swoim śpiewem. Do wspólnej zabawy zachęcał, jak zawsze obecny na wszystkich spotkaniach pan Krzysztof Przybylski Sołtys Bronowa. Dzieci tradycyjnie odwiedził Mikołaj z prezentami oraz kaczor udostępniony dzięki życzliwości Komendanta Powiatowego Policji w Górze.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:
1) Działania o charakterze środowiskowym – Mikołaj 2009 - tekst. (Word)


Zajęcia edukacyjno-kulturalne
2009-11-15

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZabawą przebierańców uwieczniono cykl zajęć edukacyjno-kulturalnych na świetlicy wiejskiej w Bronowie. Należy podkreślić, iż w zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę cieszyły się ogromną popularnością, o czym świadczy wysoka frekwencja. Zajęcia edukacyjno-kulturalne zorganizowane na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie przeprowadzone w okresie od maja do listopada 2009 pozwoliły uczestnikom projektu oraz osobom z ich otoczenia nie tyko na stworzenie ciepłych relacji w rodzinie ale i w najbliższym sąsiedztwie, co zaowocowało licznym podejmowaniem inicjatyw wolontarystycznych przez mieszkańców Bronowa oraz okolicznych miejscowości.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja - Aktywizacja społeczna
2009-11-02

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPozyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej środki w ramach projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na organizację zajęć grupowych oraz indywidualnych z doradcą zawodowym oraz psychologiem. W zajęciach odbywających się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu październiku 2009r uczestniczyło 40 osób, które oprócz nabycia podstawowych wiadomości z zakresu metod poszukiwania pracy zarobkowej, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałania przemocy domowej miały możliwość skonsultowania swoich wątpliwości podczas zajęć indywidualnych. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono bezpłatny poczęstunek oraz napoje podczas zajęć.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym. Zajęcia sportowe
2009-10-01

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW miesiącu wrześniu 2009 roku w ramach realizacji działań środowiskowych projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla wszystkich uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia zajęcia integracyjne na hali sportowej „Olimpia”. Dzięki pozyskanym środkom udało się pokryć koszty zatrudnienia instruktora sportowego, poczęstunku dla dzieci oraz dojazdu dla uczestników zajęć zamieszkujących tereny wiejskie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywna integracja - Aktywizacja edukacyjna
2009-09-28

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW okresie od 17 do 28 września 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla wszystkich uczestników projektu „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs „Obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym”. Kursanci oprócz nabycia umiejętności obsługi kasy fiskalnej mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami, przechowywania, znakowania, sprzedaży oraz przestrzegania podstawowych zasad higieny w pracy z żywnością.
Zajęcia zorganizowano na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie w trzech grupach szkoleniowych. Koszt kurs w całości poniósł OPS. Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli zajęcia z oceną pozytywną.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym
2009-08-31

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW miesiącu lipcu i sierpniu Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 4 wyjazdy integracyjne na basen w Lesznie dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia w ramach realizacji zadania działania środowiskowe projektu systemowego "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie "współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym środkom uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia mogli skorzystać nie tyko z oferowanych atrakcji na basenie, ale i z bezpłatnego dojazdu, ubezpieczenia oraz posiłku. Wspólnie spędzony czas pozwolił nie tylko na rekreację, ale i był cenną lekcją nauki opieki nad nieletnimi uczestnikami projekt, pozwolił również zacieśnić pozytywne relacje rodzinne oraz sąsiedzkie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięAktywizacja edukacyjna
2009-08-24

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 24.08 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kursu z zakresu "Poruszania się po środowisku Internetu" w ramach realizacji wsparcia z zakresu aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu systemowego "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe wiadomości min. związane ze środowiskiem internetu, komunikacji medialnej, oraz informacje wzmacniające aktywność uczestników projektu w procesie poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu otrzyma 40 uczestników projektu. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach . Pierwszą stanowią mieszkańcy Góry i wsi Jastrzębia, dla których z powodu przełamania barier komunikacyjnych zorganizowano zajęcia na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Drugą grupę szkoleniową stanowią uczestnicy projektu zamieszkujący wsie Bronów, Kłodę Górowską oraz Szedziec. Zajęcia edukacyjne dla drugiej grupy będą się odbywać na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie. Na zakończenie kursu każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie i certyfikat ukończenia szkolenia.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDziałania o charakterze środowiskowym
2009-08-21

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 21 sierpnia 2009r w okolicy świetlicy wiejskiej w Bronowie odbyła się impreza integracyjna w ramach realizacji działań środowiskowych projektu systemowego "Nowa umiejętność , nowa nadzieja , nowe doświadczenie" , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wieńcząca radosny okres wakacji najmłodszych mieszkańców wsi Bronów , Kłoda Górowska, Szedziec. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób, które miały możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku oraz słodyczy specjalnie na tę okazję przygotowanych przez mieszkanki Bronowa. Słoneczną atmosferę imprezy uświetniły liczne konkurencje sportowe przygotowane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, pokazy Staży Pożarnej. Najmłodszym towarzyszyła maskotka Policji, jak zawsze ciesząca się niezwykłym zainteresowaniem nie tylko dzieci ale i dorosłych. Uśmiech - najmłodsi mieszkańcy Bronowa i okolicznych wsi zawdzięczają aktywności i pracowitości społeczności Bronowa jak zaangażowaniu wielu lokalnie działających służb wsparcia społecznego. Sukces imprezy jest dowodem na to, iż podejmowanie wysiłków ingerujących społeczność lokalną spełnia edukacyjny, rekreacyjny, aktywizujący charakter działań środowiskowych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięKonferencja promocyjna
2009-06-30

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDnia 30.06.2009r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyła się konferencja promująca projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z udziałem uczestników projektu ,zaproszonych gości oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Podczas uroczystości i zapoznano uczestników z celem projektu, źródłem jego finansowania oraz poszczególnymi działaniami. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały promocyjne. Po części oficjalnej konferencji wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek.

Dołączone pliki:
1) Konferencja promocyjna - plik 1,2MB


Zajęcia w ramach aktywnej integracji
2009-06-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 29.06.2009 rozpoczęły się zajęcia ramach realizacji zadania aktywna integracja z zakresu zdrowego stylu życia z elementami planowania budżetu domowego dla 40 uczestników projektu . Zakres kursu przewiduje min. zajęcia z podstawowych zasad życia w trzeźwości, warsztaty oraz wykłady z zakresu prawidłowego odżywiania, utrzymywania higieny życia w sferze fizycznej i psychicznej. Uczestnicy projektu korzystają z zajęć w dwóch grupach. Pierwszą stanowią uczestnicy projektu zamieszkujący miasto Góra, oraz wieś Jastrzęba , którzy uczestniczą w zajęciach na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Drugą grupę stanowią osoby zamieszkujące wieś Bronów, Szedziec, oraz Kłoda Górowska. Zajęcia dla tej grupy przeprowadzane są na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie. Zakończenie kursu nastąpi 15.07.2009r.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZajęcia na hali sportowej ‘’Olimpia’’
2009-06-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniach 20 i 27.06.2009r na Hali Sportowej „Olimpia” w Górze w ramach realizacji działań środowiskowych odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci uczestników projektu z Góry, Bronowa i okolic. Z zajęć sportowych prowadzonych przez trenera łącznie skorzystało 73 najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Góra. Dzieci miały okazje uczestniczyć w różnorodnych konkurencjach sportowych, za współzawodnictwo uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Każdy uczestnik miał zapewniony poczęstunek oraz opiekę dorosłych sprawowaną przez rodziców oraz najbliższych sąsiadów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Dziecka w Bronowie
2009-06-25

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoDnia 25.06.2009r w ramach działań środowiskowych projektu systemowego „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przy współpracy Sołectwa Bronów oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze zorganizował imprezę integracyjną z okazji „Dnia Dziecka” na terenie wsi Bronów. W uroczystości uczestniczyło 100 osób w tym 60 najmłodszych mieszkańców wsi Bronów i okolicznych miejscowości oraz społeczność lokalna. Na spotkanie przybyli także Pani Bogumiła Rewers – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w imieniu Burmistrza Góry, Pan Bronisław Papmel – Radny Rady Miejskiej w Górze oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze. Zarówno najmłodsi, jak i pozostali uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału w konkurencjach sportowych przygotowanych przez pracowników OPS i rodziców oraz pokazach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji . Podczas trwania imprezy każdy uczestnik mógł się posilić w ogródku grillowym oraz posmakować wypieków przygotowanych przez rodziców. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom za udział w rozgrywkach oraz upominki i słodycze.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZajęcia edukacyjno-kulturalne na świetlicy wiejskiej w Bronowie
2009-05-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd miesiąca maja 2009r jeden raz w tygodniu w Świetlicy wiejskiej w Bronowie odbywają się będą zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym. Program zajęć jest dostosowywany zarówno do wieku, jak i potrzeb dzieci. Zajęcia mają charakter profilaktyczno-edukacyjny oraz kulturalno-rozrywkowy, są prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów. Opiekę nad najmłodszymi sprawują rodzice (uczestnicy projektu) oraz wolontariusze. Dzieci mają możliwość skorzystania z poczęstunku, podczas zajęć wykorzystują materiały plastyczne, zabawki oraz gry zakupione ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykl zajęć w świetlicy zakończy się w październiku 2009.

Galeria:

Zobacz pełną galerięRusza projekt systemowy
2009-04-02

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 1 kwietnia 2009r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego projektu systemowego pt: "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z rejonu Miasta i Gminy Góra. Pełna treść informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Rusza projekt systemowy - czytaj całość ...


Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
2009-01-30

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOśrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym:
„Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pełna treść informacji w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym - czytaj całość ...


Konferencja podsumowująca
2008-12-09

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 09.12.2008r w restauracji „Magnolia” odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu systemowego, „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych i treningu umiejętności interpersonalnych wśród 40 bezrobotnych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Każdy z beneficjentów przystępując do projektu podpisał kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym, a tym samym został objęty pracą socjalną i pomocą z niej wynikającą przez cały okres trwania projektu. W kontrakcie zawarto między innymi formy, sposoby i zasady udzielania wsparcia beneficjentom. Zgodnie z założeniami projektu wobec beneficjentów zastosowano następujące formy wsparcia: pracę socjalną, aktywna integrację, zasiłki i pomoc w naturze.
Pełna treść w załączniku (Word)

Galeria:

Zobacz pełną galerięZakończenie części zawodowej kursu „ Bukieciarz -Florysta
2008-06-26

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 26.06.2008 zakończyła się pomyślnie zdanym egzaminem część zawodowa kursu „ Bukieciarz -Florysta” z zakresu:
- anatomii i fizjologii roślin,
- sposobów utrwalania roślin,
- artykułów dekoracyjnych
- podstaw wykonywania kompozycji ,
- florystyki okolicznościowej.
Do egzaminu wieńczącego część praktyczną kursu przystąpiło 10 pań, 6 zamieszkujących w mieście, 4 zamieszkujące na terenie Gminy Góra. W ramach sprawdzenia umiejętności kursantki sporządziły kompozycje okolicznościowe, które w ostatniej części egzaminu zostały ocenione przez prowadzącą zajęcia oraz pracowników tut. OPS. Sporządzone przez kursantki kompozycje zyskały ogólną aprobatę, co przyczyniło się do pozytywnej oceny z egzaminu.
Należy podkreślić, że nabycie nowych umiejętności zawodowych nie stanowi jedynego wsparcia udzielanego Paniom w ramach realizowanego projektu.
Przed kursantkami nauka obsługi kasy fiskalnej, zajęcia z zakresu podstaw kształtowania osobowości oraz pobudzania aktywności na rynku pracy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięRuszył cykl szkoleń
2008-06-02

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoRuszył cykl szkoleń w ramach projektu „ Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W maju rozpoczęły się pierwsze szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla 40 osób bezrobotnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.Konferencja promocyjno - informacyjna
2008-05-29

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 29 maja 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyła się konferencja promocyjno-informacyjna projekt systemowy pod nazwą „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. W konferencji wzięli udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, władze gminne, radni, beneficjenci ostateczni, instytucje oraz organizacje pozarządowe. Celem konferencji była promocja działań związanych z aktywną integracją społeczną, zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące PO KL, informacje o projekcie OPS w Górze „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”.

Galeria:

Zobacz pełną galerięHarmonogram kursów
2008-05-07

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoHarmonogram kursów realizowanych przez OPS w ramach projektu systemowego. Czytaj załącznik (Word).

Dołączone pliki:
1) Harmonogram kursów realizowanych przez OPS w ramach projektu systemowego


Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego
2008-05-05

Projekt systemowy „Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOd 1 maja 2008r. do 31 grudnia 2008r Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „ Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie”. Celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i treningu umiejętności interpersonalnych wśród 40 osób bezrobotnych, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Cele szczegółowe projektu to zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia, pobudzenie motywacji do nabywania nowych umiejętności społecznych, zwiększenie aktywności w kontaktach interpersonalnych, zwiększenie aspiracji do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.


   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji