Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2018-05-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Maj 2018
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Klub Seniora > Wydarzenia - archiwum

Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (13 pub.)


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA „Pogodna Jesień”
2016-01-25

W dniu 21 stycznia 2016 roku w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” uroczyście obchodzono „Dzień Babci i Dziadka”. Na specjalne zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia – Bronisława Barny przybyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Lisiecka, dzieci ze Szkoły nr 3 w Górze oraz liczne grono seniorów.

Uroczystość rozpoczął Pan Barna pięknymi życzeniami, które były skierowane do wszystkich babć i dziadków, natomiast życzenia dla wszystkich zebranych w imieniu Pani Burmistrz – Ireny Krzyszkiewicz i swoim własnym złożyła Pani Edyta Lisiecka. Następnie z programem artystycznym wystąpiły dzieci. W swoim repertuarze miały piękne piosenki i wiersze o tematyce bezpośrednio związanej z uroczystością. Dzieci śpiewająco przedstawiły charakterystyki bardzo bliskich im osób, czyli kochanych babć i dziadków. Klubowicze tego dnia bawili się znakomicie do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA „Pogodna Jesień”
2014-01-24

W dniu 23 stycznia br. w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” uroczyście obchodzono „Dzień Babci i Dziadka”. Na specjalne zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia – Bronisława Barny przybyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Lisiecką, dzieci z kl. III Szkoły nr 1 w Górze oraz liczne grono seniorów.

Uroczystość rozpoczął Pan Barna pięknymi życzeniami, które były skierowane do wszystkich babć i dziadków. Następnie z programem artystycznym wystąpiły dzieci. W swoim repertuarze miały piękne piosenki o tematyce bezpośrednio związanej z uroczystością. Dzieci śpiewająco przedstawiły charakterystyki bardzo bliskich im osób, czyli kochanych babć i dziadków. Na zakończenie części oficjalnej spotkania życzenia dla wszystkich zebranych w imieniu Pani Burmistrz – Ireny Krzyszkiewicz i swoim własnym złożyła Pani Edyta Lisiecką. Klubowicze tego dnia bawili się znakomicie do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSpotkanie opłatkowe w Klubie Seniora „Pogodna Jesień”
2014-01-15

W dniu 10 styczeń 2014r. w sali klubowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze miało miejsce spotkanie opłatkowe seniorów z Klubu Seniora „Pogodna Jesień”. Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Klubu Seniora w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Sekretarz Powiatu Górowskiego Elżbieta Kwiatkowska oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka.

Seniorzy przybyli bardzo licznie, a powitał ich Pan Bronisław Barna, który złożył wszystkim życzenia noworoczne, natomiast w kierunku Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz skierował wiele ciepłych słów dziękując za dotychczasową pomoc i wsparcie oferowane wszystkim seniorom. Po tym wystąpieniu głos zabrała Pani Burmistrz, która podziękowała za serdeczne przyjęcie, ciepłe słowa kierowane w jej kierunku oraz złożyła wszystkim życzenia zdrowia, wytrwałości w realizacji swoich planów i zamierzeń.
Po tak podniosłej części oficjalnej wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, która wspólnie ze swoją opiekunką Jolantą Ludkowską zagrała i zaśpiewała piękne kolędy. W śpiew włączyli się wszyscy obecni, co stworzyło nastrój świąteczny, który stał się przyczynkiem do dzielenia opłatkiem i indywidualnego składania sobie nawzajem życzeń. Później wszyscy zasiedli do bogato i odświętnie zastawionych stołów i zaczęli wspólnie biesiadować. Do końca spotkania atmosfera była świąteczna, seniorzy wspólne rozmowy przeplatali kolędowaniem i opowieściami o przeżyciach świątecznych tych dawniejszych i tych teraźniejszych. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerię"Dzień Seniora"
2013-10-21

Dnia 18 października 2013 r. w restauracji ,,Rosette’’ w Górze odbyła się coroczna uroczystość ,,Dzień Seniora’’. Z zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Edyta Lisiecka, Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Mariola Palczyńska, Dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska – Berus, Redaktor Przeglądu Górowskiego Elżbieta Maćkowska, Bogdan Wojnarowicz oraz delegacje z zaprzyjaźnionych klubów: Klub Seniora z Rawicza, Klub Seniora z Bojanowa, Klub Seniora z Miejskiej Górki, Klub Seniora z Luboszycy, Klub Seniora z Wąsosza, Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, Koło Emerytów i Rencistów z Kuklinowa oraz Zespół śpiewaczy „Niezapominajki” działający przy Domu Kultury w Górze.

Wszystkich gości bardzo uroczyście przywitał Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień” – Bronisław Barna, który w kilku słowach opowiedział o działalności Klubu Seniora. Następnie Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz na ręce Prezesa złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz bukiet kwiatów. Do życzeń dołączyli się pozostali zaproszeni goście. Seniorzy także składali podziękowania: Burmistrz Góry – Irena Krzyszkiewicz w dowód uznania za okazywaną pomoc otrzymała przepiękną pamiątkową statuetkę. Nie zapomniano również o głównym sponsorze uroczystości – Bogdanie Wojnarowiczu, który za wsparcie finansowe także otrzymał statuetkę.
Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny w wykonaniu dzieci pod kierunkiem Jolanty Ludkowskiej oraz Zespołu śpiewaczego ,,Niezapominajki’’.
Etap oficjalny i artystyczny spotkania zakończył się toastem za zdrowie wszystkich seniorów.
W tym wyjątkowym dniu seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ MATKI W KLUBIE SENIORA
2013-05-23

W dniu 22 maja Klub Seniora „Pogodna Jesień” bardzo uroczyście obchodził „Dzień Matki”.

Seniorzy licznie przybyli na tą uroczystość, a z gości zaproszonych obecne były: Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, Danuta Piwowarska – Berus – Dyrektor Domu Kultury w Górze oraz Edyta Lisiecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Spotkanie rozpoczął Bronisław Barna – Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień”. W swoim przemówieniu przedstawiał obraz kobiety – matki, jej rolę i miejsce w życiu rodzinnym i społecznym. Na koniec złożył życzenia wszystkim kobietom, a na ręce Pani Burmistrz przekazał bukiet pięknych róż. Pani Burmistrz podziękowała za zaproszenie i zapewniła, iż zawsze bardzo chętnie odwiedza Klub Seniora, a samych klubowiczów podziwia za ich zapał do pracy, energię i zaangażowanie. Kolejnym punktem spotkania był występ chóru „Niezapominajki”, który pięknie odśpiewał kilka utworów, których tematem przewodnim była „Matka”. Seniorzy do późnych godzin wieczornych wspaniale się bawili i miło spędzali czas w swoim gronie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ SENIORA W KLUBIE SENIORA "POGODNA JESIEŃ"
2012-11-16

Dnia 15 listopada 2012 r. odbyła się coroczna uroczystość - "Dzień Seniora". Z tej okazji w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Górze spotkały się osoby należące do Stowarzyszenia i Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz zaproszeni goście:

Sekretarz Powiatu Górowskiego Elżbieta Kwiatkowska, Dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska – Berus, Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza Elżbieta Skoczylas. Wszystkich gości serdecznie przywitał prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień” Bronisław Barna, który w kilku słowach opowiedział o działalności Klubu Seniora. W imieniu Pani Burmistrz Ireny Krzyszkiewicz, na ręce prezesa, najserdeczniejsze życzenia złożyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Edyta Lisiecka. Do życzeń dołączyli się pozostali zaproszeni goście. Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny, z którym wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 3 w Górze. Przedszkolaki śpiewały, tańczyły a owacjom nie było końca. Seniorzy w tym wyjątkowym dniu bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZAJĘCIA W PLENERZE
2011-06-09

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zajęcia miały nieco inny charakter. Klubowicze spotkali się w „zielonym ogródku” przy hali sportowej „Arkadia” w Górze. Wytypowane osoby przygotowały ognisko, grilla, drewno oraz inne akcesoria niezbędne do pieczenia kiełbasek i ziemniaków. Seniorzy bawili się wyśmienicie, gdyż powiew świeżego powietrza dodawał wszystkim energii i wigoru. Spotkanie zakończyło się o godz. 20.00 i wszyscy w wspaniałych humorach powrócili do swoich domów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ MATKI
2011-05-27

Na spotkanie przybyło ok. 45 osób, a rozpoczęło się ono od złożenia życzeń wszystkim matkom oraz od kilku słów na temat matek, ich ról w życiu rodzinnym i społecznym. Po tak oficjalnym wstępie z częścią artystyczną wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1 w Górze oraz dzieci ze Szkoły nr 1 w Górze.. Wierszyki, piosenki i tańce maluchów bardzo spodobały się klubowiczom, dlatego brawom i podziękowaniom nie było końca. W dowód uznania dzieci otrzymały mnóstwo słodyczy. Po części artystycznej podano ciepły posiłek, a następnie przy dźwiękach muzyki seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSENIOR WĘDROWCA
2010-11-26

Pod tym hasłem członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” uczestniczyli w wycieczce turystycznej, której założeniem była integracja z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora ze Szklarskiej Poręby. Po drodze Klubowicze zatrzymali się w Lubiążu, gdzie podziwiali zabytkową architekturę Klasztoru Cystersów – Muzeum. Po dotarciu do celu seniorzy zapoznawali się z urokami, muzeami Szklarskiej Poręby, a wieczorem byli gospodarzami spotkania z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi miejscowy Klub i Uniwersytet. Wymianie zdań, opowieści nie było końca, wszystkim dopisywał wspaniały humor, były śpiewy i tańce. Następny dzień eskapady był bardzo bogaty pod kątem zwiedzania i podziwiania okolicznych atrakcji. Klubowicze podziwiali piękno Zamku Czocha, odwiedzili Muzeum Pawlaka i Kargula w Lubomierzu, a na zakończenie zmagań turystycznych podziwiali piękno Świątyni Wang w Karpaczu. Uczestnicy wycieczki do domu powrócili późnym wieczorem, zmęczeni ale zadowoleni i przepełnieni wspaniałymi wrażeniami związanymi z poznaniem pięknych zakątków Karkonoszy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięTłusty Czwartek
2010-02-12

Zgodnie z tradycją w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” w dniu 11 lutego br. odbyło się Spotkanie Ostatkowe. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, seniorzy przybyli bardzo licznie na tę uroczystość. Seniorów odwiedził Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Jerzy Kubicki. Wszystkim dopisywał dobry humor i przeplatając tańce wspólnym śpiewaniem piosenek biesiadnych seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Babci i Dziadka
2010-01-28

27 stycznia 2010r w klubie Seniora „Pogodna Jesień” obchodziliśmy uroczyście Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci z Przedszkola nr 1 pod opieką Pani Haliny Wróbel przedstawiły przepiękny program artystyczny, w którym śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. Po tak wzruszającym rozpoczęciu głos zabrała Pani Burmistrz-Irena Krzyszkiewicz, kierując do Seniorów mnóstwo ciepłych słów. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Część taneczną rozpoczęła Pani Burmistrz, która jako pierwsza w towarzystwie jednego z seniorów ruszyła do tańca. Przy dźwiękach pięknych utworów biesiadnych wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych. Ten wyjątkowy dzień minął w miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci seniorów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZwiedzanie Wrocławia
2009-11-23

Członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w ramach obchodów „Światowego Dnia Seniora” w dniu 20.11.2009r. zwiedzali stolicę Dolnego Śląska – Wrocław. W wycieczce uczestniczyło 30 osób. Klubowicze poznali historie najstarszych kościołów, ratusza, krasnali, mogli podziwiać przepiękną zabudowę Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kompleksu Ossolineum. Zakończeniem tego poznawczego spaceru był Ostrów Tumski – jedna z najstarszych dzielnic miasta. Główną i najciekawszą atrakcją tego miejsca było poznanie historii Katedry Wrocławskiej oraz możliwość obejrzenia ruchomej szopki. Po tak bogatym w różnorodne wiadomości i wrażenia spacerze Klubowicze mogli chwilę odpocząć w jednej ze stylowych restauracji. Po krótkiej chwili relaksu udali się do Panoramy Racławickiej. Po wielkich wrażeniach związanych z Bitwą pod Racławicami seniorzy powrócili do rzeczywistości, a zakończeniem tak wspaniałego dnia była możliwość zwiedzenia Galerii Dominikańskiej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Seniora
2009-11-02

W dniu 22 października w sali Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora. Jak co roku górowscy seniorzy należący do Klubu Seniora "Pogodna jesień" mieli okazję spotkać się ze znajomymi z zaprzyjaźnionych klubów tj. Klubu Seniora z Bojanowa, Klubu Seniora z Miejskiej Górki, Klubu Seniora z Rawicza, Klubu Seniora z Wąsosza, Domu Pomocy Społecznej z Wronińca oraz z przedstawicielami władz górowskich. Podczas uroczystości seniorzy zebrali moc życzeń i gratulacji. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz przekazując okolicznościowe upominki i kwiaty na ręce przewodniczących – Anny Huzar i Bronisława Barny złożyła wszystkim serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, a następnie wręczyła zasłużonym klubowiczom podziękowania za aktywną pracę na rzecz klubu, a czterem osobom przekazała listy gratulacyjne nadające ich adresatom tytuły Honorowych Członków Klubu. Atrakcją artystyczną wieczoru był występ chóru „ Niezapominajki”. Po tak uroczystych i podniosłych chwilach rozpoczęła się zabawa taneczna, a gościom do tańca przygrywał zespół muzyczny z miejscowości Psary. W trakcie zabawy przeprowadzona została loteria fantowa. Łącznie w obchodach Dnia Seniora uczestniczyło ok.100 osób.

Galeria:

Zobacz pełną galerię


   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji