Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-02-20

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Klub Seniora > Wydarzenia - archiwum

Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (13 pub.)


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA „Pogodna Jesień”
2016-01-25

W dniu 21 stycznia 2016 roku w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” uroczyście obchodzono „Dzień Babci i Dziadka”. Na specjalne zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia – Bronisława Barny przybyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Lisiecka, dzieci ze Szkoły nr 3 w Górze oraz liczne grono seniorów.

Uroczystość rozpoczął Pan Barna pięknymi życzeniami, które były skierowane do wszystkich babć i dziadków, natomiast życzenia dla wszystkich zebranych w imieniu Pani Burmistrz – Ireny Krzyszkiewicz i swoim własnym złożyła Pani Edyta Lisiecka. Następnie z programem artystycznym wystąpiły dzieci. W swoim repertuarze miały piękne piosenki i wiersze o tematyce bezpośrednio związanej z uroczystością. Dzieci śpiewająco przedstawiły charakterystyki bardzo bliskich im osób, czyli kochanych babć i dziadków. Klubowicze tego dnia bawili się znakomicie do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA „Pogodna Jesień”
2014-01-24

W dniu 23 stycznia br. w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” uroczyście obchodzono „Dzień Babci i Dziadka”. Na specjalne zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia – Bronisława Barny przybyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Edyta Lisiecką, dzieci z kl. III Szkoły nr 1 w Górze oraz liczne grono seniorów.

Uroczystość rozpoczął Pan Barna pięknymi życzeniami, które były skierowane do wszystkich babć i dziadków. Następnie z programem artystycznym wystąpiły dzieci. W swoim repertuarze miały piękne piosenki o tematyce bezpośrednio związanej z uroczystością. Dzieci śpiewająco przedstawiły charakterystyki bardzo bliskich im osób, czyli kochanych babć i dziadków. Na zakończenie części oficjalnej spotkania życzenia dla wszystkich zebranych w imieniu Pani Burmistrz – Ireny Krzyszkiewicz i swoim własnym złożyła Pani Edyta Lisiecką. Klubowicze tego dnia bawili się znakomicie do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSpotkanie opłatkowe w Klubie Seniora „Pogodna Jesień”
2014-01-15

W dniu 10 styczeń 2014r. w sali klubowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze miało miejsce spotkanie opłatkowe seniorów z Klubu Seniora „Pogodna Jesień”. Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Klubu Seniora w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Sekretarz Powiatu Górowskiego Elżbieta Kwiatkowska oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Lisiecka.

Seniorzy przybyli bardzo licznie, a powitał ich Pan Bronisław Barna, który złożył wszystkim życzenia noworoczne, natomiast w kierunku Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz skierował wiele ciepłych słów dziękując za dotychczasową pomoc i wsparcie oferowane wszystkim seniorom. Po tym wystąpieniu głos zabrała Pani Burmistrz, która podziękowała za serdeczne przyjęcie, ciepłe słowa kierowane w jej kierunku oraz złożyła wszystkim życzenia zdrowia, wytrwałości w realizacji swoich planów i zamierzeń.
Po tak podniosłej części oficjalnej wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, która wspólnie ze swoją opiekunką Jolantą Ludkowską zagrała i zaśpiewała piękne kolędy. W śpiew włączyli się wszyscy obecni, co stworzyło nastrój świąteczny, który stał się przyczynkiem do dzielenia opłatkiem i indywidualnego składania sobie nawzajem życzeń. Później wszyscy zasiedli do bogato i odświętnie zastawionych stołów i zaczęli wspólnie biesiadować. Do końca spotkania atmosfera była świąteczna, seniorzy wspólne rozmowy przeplatali kolędowaniem i opowieściami o przeżyciach świątecznych tych dawniejszych i tych teraźniejszych. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerię"Dzień Seniora"
2013-10-21

Dnia 18 października 2013 r. w restauracji ,,Rosette’’ w Górze odbyła się coroczna uroczystość ,,Dzień Seniora’’. Z zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Edyta Lisiecka, Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Mariola Palczyńska, Dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska – Berus, Redaktor Przeglądu Górowskiego Elżbieta Maćkowska, Bogdan Wojnarowicz oraz delegacje z zaprzyjaźnionych klubów: Klub Seniora z Rawicza, Klub Seniora z Bojanowa, Klub Seniora z Miejskiej Górki, Klub Seniora z Luboszycy, Klub Seniora z Wąsosza, Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, Koło Emerytów i Rencistów z Kuklinowa oraz Zespół śpiewaczy „Niezapominajki” działający przy Domu Kultury w Górze.

Wszystkich gości bardzo uroczyście przywitał Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień” – Bronisław Barna, który w kilku słowach opowiedział o działalności Klubu Seniora. Następnie Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz na ręce Prezesa złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz bukiet kwiatów. Do życzeń dołączyli się pozostali zaproszeni goście. Seniorzy także składali podziękowania: Burmistrz Góry – Irena Krzyszkiewicz w dowód uznania za okazywaną pomoc otrzymała przepiękną pamiątkową statuetkę. Nie zapomniano również o głównym sponsorze uroczystości – Bogdanie Wojnarowiczu, który za wsparcie finansowe także otrzymał statuetkę.
Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny w wykonaniu dzieci pod kierunkiem Jolanty Ludkowskiej oraz Zespołu śpiewaczego ,,Niezapominajki’’.
Etap oficjalny i artystyczny spotkania zakończył się toastem za zdrowie wszystkich seniorów.
W tym wyjątkowym dniu seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ MATKI W KLUBIE SENIORA
2013-05-23

W dniu 22 maja Klub Seniora „Pogodna Jesień” bardzo uroczyście obchodził „Dzień Matki”.

Seniorzy licznie przybyli na tą uroczystość, a z gości zaproszonych obecne były: Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, Danuta Piwowarska – Berus – Dyrektor Domu Kultury w Górze oraz Edyta Lisiecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Spotkanie rozpoczął Bronisław Barna – Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień”. W swoim przemówieniu przedstawiał obraz kobiety – matki, jej rolę i miejsce w życiu rodzinnym i społecznym. Na koniec złożył życzenia wszystkim kobietom, a na ręce Pani Burmistrz przekazał bukiet pięknych róż. Pani Burmistrz podziękowała za zaproszenie i zapewniła, iż zawsze bardzo chętnie odwiedza Klub Seniora, a samych klubowiczów podziwia za ich zapał do pracy, energię i zaangażowanie. Kolejnym punktem spotkania był występ chóru „Niezapominajki”, który pięknie odśpiewał kilka utworów, których tematem przewodnim była „Matka”. Seniorzy do późnych godzin wieczornych wspaniale się bawili i miło spędzali czas w swoim gronie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ SENIORA W KLUBIE SENIORA "POGODNA JESIEŃ"
2012-11-16

Dnia 15 listopada 2012 r. odbyła się coroczna uroczystość - "Dzień Seniora". Z tej okazji w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Górze spotkały się osoby należące do Stowarzyszenia i Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz zaproszeni goście:

Sekretarz Powiatu Górowskiego Elżbieta Kwiatkowska, Dyrektor Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska – Berus, Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza Elżbieta Skoczylas. Wszystkich gości serdecznie przywitał prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Pogodna Jesień” Bronisław Barna, który w kilku słowach opowiedział o działalności Klubu Seniora. W imieniu Pani Burmistrz Ireny Krzyszkiewicz, na ręce prezesa, najserdeczniejsze życzenia złożyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Edyta Lisiecka. Do życzeń dołączyli się pozostali zaproszeni goście. Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny, z którym wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 3 w Górze. Przedszkolaki śpiewały, tańczyły a owacjom nie było końca. Seniorzy w tym wyjątkowym dniu bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZAJĘCIA W PLENERZE
2011-06-09

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zajęcia miały nieco inny charakter. Klubowicze spotkali się w „zielonym ogródku” przy hali sportowej „Arkadia” w Górze. Wytypowane osoby przygotowały ognisko, grilla, drewno oraz inne akcesoria niezbędne do pieczenia kiełbasek i ziemniaków. Seniorzy bawili się wyśmienicie, gdyż powiew świeżego powietrza dodawał wszystkim energii i wigoru. Spotkanie zakończyło się o godz. 20.00 i wszyscy w wspaniałych humorach powrócili do swoich domów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDZIEŃ MATKI
2011-05-27

Na spotkanie przybyło ok. 45 osób, a rozpoczęło się ono od złożenia życzeń wszystkim matkom oraz od kilku słów na temat matek, ich ról w życiu rodzinnym i społecznym. Po tak oficjalnym wstępie z częścią artystyczną wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1 w Górze oraz dzieci ze Szkoły nr 1 w Górze.. Wierszyki, piosenki i tańce maluchów bardzo spodobały się klubowiczom, dlatego brawom i podziękowaniom nie było końca. W dowód uznania dzieci otrzymały mnóstwo słodyczy. Po części artystycznej podano ciepły posiłek, a następnie przy dźwiękach muzyki seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięSENIOR WĘDROWCA
2010-11-26

Pod tym hasłem członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” uczestniczyli w wycieczce turystycznej, której założeniem była integracja z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora ze Szklarskiej Poręby. Po drodze Klubowicze zatrzymali się w Lubiążu, gdzie podziwiali zabytkową architekturę Klasztoru Cystersów – Muzeum. Po dotarciu do celu seniorzy zapoznawali się z urokami, muzeami Szklarskiej Poręby, a wieczorem byli gospodarzami spotkania z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi miejscowy Klub i Uniwersytet. Wymianie zdań, opowieści nie było końca, wszystkim dopisywał wspaniały humor, były śpiewy i tańce. Następny dzień eskapady był bardzo bogaty pod kątem zwiedzania i podziwiania okolicznych atrakcji. Klubowicze podziwiali piękno Zamku Czocha, odwiedzili Muzeum Pawlaka i Kargula w Lubomierzu, a na zakończenie zmagań turystycznych podziwiali piękno Świątyni Wang w Karpaczu. Uczestnicy wycieczki do domu powrócili późnym wieczorem, zmęczeni ale zadowoleni i przepełnieni wspaniałymi wrażeniami związanymi z poznaniem pięknych zakątków Karkonoszy.

Galeria:

Zobacz pełną galerięTłusty Czwartek
2010-02-12

Zgodnie z tradycją w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” w dniu 11 lutego br. odbyło się Spotkanie Ostatkowe. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, seniorzy przybyli bardzo licznie na tę uroczystość. Seniorów odwiedził Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Jerzy Kubicki. Wszystkim dopisywał dobry humor i przeplatając tańce wspólnym śpiewaniem piosenek biesiadnych seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Babci i Dziadka
2010-01-28

27 stycznia 2010r w klubie Seniora „Pogodna Jesień” obchodziliśmy uroczyście Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci z Przedszkola nr 1 pod opieką Pani Haliny Wróbel przedstawiły przepiękny program artystyczny, w którym śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. Po tak wzruszającym rozpoczęciu głos zabrała Pani Burmistrz-Irena Krzyszkiewicz, kierując do Seniorów mnóstwo ciepłych słów. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Część taneczną rozpoczęła Pani Burmistrz, która jako pierwsza w towarzystwie jednego z seniorów ruszyła do tańca. Przy dźwiękach pięknych utworów biesiadnych wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych. Ten wyjątkowy dzień minął w miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci seniorów.

Galeria:

Zobacz pełną galerięZwiedzanie Wrocławia
2009-11-23

Członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w ramach obchodów „Światowego Dnia Seniora” w dniu 20.11.2009r. zwiedzali stolicę Dolnego Śląska – Wrocław. W wycieczce uczestniczyło 30 osób. Klubowicze poznali historie najstarszych kościołów, ratusza, krasnali, mogli podziwiać przepiękną zabudowę Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kompleksu Ossolineum. Zakończeniem tego poznawczego spaceru był Ostrów Tumski – jedna z najstarszych dzielnic miasta. Główną i najciekawszą atrakcją tego miejsca było poznanie historii Katedry Wrocławskiej oraz możliwość obejrzenia ruchomej szopki. Po tak bogatym w różnorodne wiadomości i wrażenia spacerze Klubowicze mogli chwilę odpocząć w jednej ze stylowych restauracji. Po krótkiej chwili relaksu udali się do Panoramy Racławickiej. Po wielkich wrażeniach związanych z Bitwą pod Racławicami seniorzy powrócili do rzeczywistości, a zakończeniem tak wspaniałego dnia była możliwość zwiedzenia Galerii Dominikańskiej.

Galeria:

Zobacz pełną galerięDzień Seniora
2009-11-02

W dniu 22 października w sali Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora. Jak co roku górowscy seniorzy należący do Klubu Seniora "Pogodna jesień" mieli okazję spotkać się ze znajomymi z zaprzyjaźnionych klubów tj. Klubu Seniora z Bojanowa, Klubu Seniora z Miejskiej Górki, Klubu Seniora z Rawicza, Klubu Seniora z Wąsosza, Domu Pomocy Społecznej z Wronińca oraz z przedstawicielami władz górowskich. Podczas uroczystości seniorzy zebrali moc życzeń i gratulacji. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz przekazując okolicznościowe upominki i kwiaty na ręce przewodniczących – Anny Huzar i Bronisława Barny złożyła wszystkim serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, a następnie wręczyła zasłużonym klubowiczom podziękowania za aktywną pracę na rzecz klubu, a czterem osobom przekazała listy gratulacyjne nadające ich adresatom tytuły Honorowych Członków Klubu. Atrakcją artystyczną wieczoru był występ chóru „ Niezapominajki”. Po tak uroczystych i podniosłych chwilach rozpoczęła się zabawa taneczna, a gościom do tańca przygrywał zespół muzyczny z miejscowości Psary. W trakcie zabawy przeprowadzona została loteria fantowa. Łącznie w obchodach Dnia Seniora uczestniczyło ok.100 osób.

Galeria:

Zobacz pełną galerię


   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji