Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-02-20

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Przetargi i zapytania ofertoweZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
2018-12-27

Dotyczy postępowania na: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej".

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-12-18

Dotyczy: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z sesji otwarcia ofert
2018-12-14

OPS/351/OB/2018

Dołączone pliki:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert


Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-12-13

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze".

Dołączone pliki:
1) Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zaproszenie do składania ofert
2018-12-12

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2 - Projekt umowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-12-10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Jednorazowa dostawa materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-12-10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na "Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2018-12-06

Ogłoszenie nr 658600-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej: „Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku”.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia SIWZ
3) Załącznik nr 1 do SIWZ
4) Załącznik nr 2 do SIWZ
5) Załącznik nr 3 do SIWZ
6) Załącznik nr 4 do SIWZ
7) Załącznik nr 5 do SIWZ
8) Załącznik nr 6 do SIWZ


Informacja
2018-12-05

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:
1) Informacja - odpowiedź na pytania


Zaproszenie do składania ofert
2018-11-28

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę tonerów i tuszy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załącznik nr 1 - Formuarz ofertowy
3) Załącznik nr 2 - Projekt umowy
4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie


Zaproszenie do składania ofert
2018-11-28

Zaproszenie do składania ofert na „Jednorazową dostawę materiałów biurowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”.

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załącznik nr 1 - Formularz zamówienia
3) Załącznik nr 2 - Projekt umowy
4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie


Informacja o udzieleniu zamówienia
2018-11-08

OPS/352/uo/2018

Dotyczy postępowania na świadczenie usług społecznych - opiekuńczych w ramach Projektu: "Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Informacja o udzieleniu zamówienia


Informacja o udzieleniu zamówienia
2018-11-08

OPS/352/ua/2018

Dotyczy postępowania na świadczenie usług społecznych - asystenckich w ramach Projektu: "Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO
2018-10-24

Działając na podstawie art. 138o. ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, tel./fax 655432201 ogłasza informacje w związku z zamówieniem publicznym na świadczenie usług społecznych (asystenckich dla osób niepełnosprawnych)z terenu Gminy Góra, w ich miejscu zamieszkania w okresie od 05 listopada 2018r. do 30 czerwca 2021r w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 85312400-3

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
2) Procedura udzielenia zamówienia na usługi społecznej - asystent
3) Załączniki 1-4 aystent


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO
2018-10-24

Działając na podstawie art. 138o. ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, tel./fax 655432201 ogłasza informacje w związku z zamówieniem publicznym na świadczenie usług społecznych (opiekuńczych dla osób niesamodzielnych)z terenu Gminy Góra, w ich miejscu zamieszkania w okresie od 05 listopada 2018r. do 30 czerwca 2021r. w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 85312400-3

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
2) PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE - opiekun
3) Załączniki - opiekunZobacz także: Przetargi i zapytania ofertowe - archiwum (16-200 z 200)
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji