Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-06-20

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Czerwiec 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Przetargi i zapytania ofertoweINFORMACJA
2019-03-21

Dotyczy: OPS/352/uoz/2019

Dołączone pliki:
1) INFORMACJA


Zaproszenie do składania ofert
2019-03-14

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2 - Projekt umowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-03-11

Dotyczy: OPS/352/UP/2019

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z sesji otwarcia ofert
2019-03-11

Dotyczy: OPS/352/UP/2019

Dołączone pliki:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert


Informacja o udzieleniu zamówienia
2019-03-06

OPS/352/UA/2019

Dotyczy:
Postępowania na świadczenie usług społecznych - asystenckich w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Informacja o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
2019-03-04

OPS/352/UA/2019

Dotyczy: zamówienia na świadczenie usług społecznych - asystenckich w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Informacja z sesji otwarcia ofert
2019-03-01

Dotyczy: OPS/352/UA/2019

Dołączone pliki:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert


Zaproszenie do składania ofert
2019-02-28

dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację "usług psychologicznych dla opiekunów faktycznych" w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
5) Załącznik nr 4 - Projekt umowy


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
2019-02-21

Działając na podstawie art. 138o. ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, tel./fax 655432201 ogłasza informacje w związku z zamówieniem publicznym na świadczenie usług społecznych (asystenckich dla osób niepełnosprawnych) z terenu Gminy Góra, w ich miejscu zamieszkania w okresie od 04 marca 2019r. do 30 czerwca 2021r w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 85312400-3

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE
3) Załączniki 1-4Zobacz także: Przetargi i zapytania ofertowe - archiwum (10-209 z 209)
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji