Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-02-20

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny - archiwum

Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (12 pub.)


Baza kontaktowa
2017-07-19

Baza kontaktowa do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych

Dołączone pliki:
1) Baza kontaktowa


Aktualna baza teleadresowa instytucji wspierajacych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
2017-07-19 Dołączone pliki:
1) Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 26 czerwca 2017 r.
2) Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie dolnośląskim stan na dzień 26 czerwca 2017 r.
3) Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie dolnośląskim
4) Podmioty realizujące w województwie dolnośląskim programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 r.
5) BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 luty – 27 luty 2016r.
2016-02-17

W dniu 23.02.2016r w godzinach 10.00-15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze udzielanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie pełnionych dyżurów.PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
2016-02-04

1.UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

• osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
• dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
• osób uzależnionych,
• osób współuzależnionych,
• osób będących w kryzysie.Grafik dyżurów:
W miesiącu marcu 2016 r. w dniach 7,14,21,28
W miesiącu kwietniu 2016 r. w dniach 4,11,18,25
W miesiącu maju 2016 r. w dniach 9,16,23,30
W miesiącu czerwcu 2016 r.w dniach 6,13,20,27
W miesiącu lipcu 2016 r. w dniach 4,11,18,25
W miesiącu sierpniu 2016 r. w dniach 1,8,22,29
W miesiącu wrześniu 2016 r. w dniach 5,12,19,26
W miesiącu październiku 2016 r. w dniach 3,10,17,24,31
W miesiącu listopadzie 2016 r. w dniach 7,14,21,28
W miesiącu grudniu 2016 r. w dniach 5,12,19.

Dyżury prowadzone są w godzinach 15.00 do 16.00Linki do stron ...
2016-01-15

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/programy-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/baza-podmiotow-realizujacych-programy-korekcyjno-edukacyjne-/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/karty-informacyjnej-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/Skład zespołu interdyscyplinarnego
2016-01-08

Grupy robocze
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład zespołu interdyscyplinarnego.

Przewodnicząca zespołu:
Mariola Palczyńska– Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Zastępca przewodniczącego:
Edyta Lisiecka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Sekretarz:
Katarzyna Maksymczuk – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Członkowie zespołu:
1. asp.szt. Marek Berus
2. Anna Baworowska
3. Honorata Chorostowska
4. Krystyna Chudzik
5. Anita Heine-Kasprzak
6. Marta Jakubiak-Muszyńska
7. Ida Lis
8. Edyta Lisiecka
9. Katarzyna Maksymczuk
10. Mariola Palczyńska
11. Bogumiła Płaczek
12. Małgorzata Pusz
13. Helena Radoszko
14. Anna Sosińska
15. Joanna Spieć
16. Małgorzata Szczepaniak
17. Agnieszka Ziółkowska-SzałataWalcz z przemocą całą mocą
2015-07-13

„Walcz z przemocą całą mocą” pod tym hasłem członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Górze uczestniczyli w obchodach Dni Góry. Głównym założeniem kampanii było promowanie działań zapobiegających przemocy w rodzinie.

Galeria:

Zobacz pełną galerięPUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
2015-03-12

1. UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

• osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
• dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
• osób uzależnionych,
• osób współuzależnionych,
• osób będących w kryzysie.Grafik dyżurów:

W miesiącu marcu 2015r w dniach 2, 9, 16, 23, 30
W miesiącu kwietniu 2015r. w dniach 13, 20, 27
W miesiącu maju 2015r. w dniach 4, 11, 18, 25
W miesiącu czerwcu w dniach 1, 8, 15, 22, 29
W miesiącu lipcu w dniach 6, 13, 20, 27
W miesiącu sierpniu w dniach 3, 10, 17, 24, 31
W miesiącu wrześniu w dniach 7, 14, 21, 28
W miesiącu październiku w dniach 5, 12, 19, 26
W miesiącu listopadzie w dniach 9, 16, 23, 30
W miesiącu grudniu w dniach 7, 14, 21, 28

Dyżury prowadzone są w godzinach 15.00 do 16.00Zespół interdyscyplinarny - podstawowe informacje
2014-11-04

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:
• Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
• Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
• Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
• Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
• Rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
• Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
• Rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni.
Zadania zespołów interdyscyplinarnych
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
2014-09-18

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Dołączone pliki:
1) Pomoc poszkodowanym!


PUNKT KONSULTACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
2014-04-02

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:
• osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
• dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
• osób uzależnionych,
• osób współuzależnionych,
• osób będących w kryzysie.

Grafik dyżurów:
1. 13.01.2014r
2. 20.01.2014r.
3. 27.01.2014r.
4. 3.02.2014r.
5. 10.02.2014r.
6. 17.02.2014r.
7. 24.02.2014r.
8. 3.03.2014.
9. 10.03.2014.
10. 17.03.2014r.
11. 24.03.2014r.
12. 31.03.2014.
13. 7.04.2014r.
14. 14.04.2014r.
15. 28.04.2014r.
16. 5.05.2014r.
17. 12.05.2014r.
18. 19.05.2014r.
19. 26.05.2014r.
20. 2.06.2014r.
21. 9.06.2014r.
22. 16.06.2014r.
23. 23.06.2014r.
Dyżury prowadzone są w godzinach od 15.00 – 16.00

PAMIETAJ!!!
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!
PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJE DZIECI PRZED PRZEMOCĄ
NIE JESTEŚ SAMPlakat
2014-03-05

Plakat STOP PRZEMOCY

Galeria:

Zobacz pełną galerię


   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji