Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-10-23

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Październik 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Europejski Fundusz Społeczny - archiwumwstecz


Konferencja promocyjna
2012-09-28

W dniu 28.09.2012 r. w Restauracji "PUS 99" w ramach działań promocyjnych pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze zorganizowali konferencję promującą projekt systemowy "Nowa umiejętność, nowa nadzieja, nowe doświadczenie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z Gminy Góra.

W spotkaniu udział wzięli: reprezentująca Burmistrza Góry Irenę Krzyszkiewicz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anna Kulesza, Prezes Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze Elżbieta Skoczylas, Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska – Berus, Prezes Stowarzyszenia ,,Aktywni – Niepełnosprawni’’ Joanna Haręzga, Redaktor Przeglądu Górowskiego Zofia Hanulak oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze, Kierownik OPS Edyta Lisiecka, z-ca Kierownika Mariola Palczyńska, pracownicy Ośrodka oraz uczestnicy projektu.
Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznali się z działaniami prowadzonymi w ramach projektu w latach 2008-2012 oraz efektami udzielonego wsparcia. Przedstawiono szczegółowo wsparcie, jakim objęci są uczestników projektu w bieżącym roku. Ponadto, podczas drugiej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani z Zasadą Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach systemowych oraz istotą samopomocy i wolontariatu w procesie interwencji socjalnej. Całą konferencję uświetnił pokaz multimedialny prezentujący wszystkie działania na przestrzeniu 5 lat realizacji projektu Ośrodka.
Część oficjalną konferencji zakończyły podziękowania skierowane do Burmistrza Góry Ireny Krzyszkiewicz, które w imieniu pani Burmistrz odebrała pani Anna Kulasz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Uczestnicy projektu podziękowali pani Burmistrz za ogromne zaangażowanie i wsparcie inicjatyw mających na celu poprawienie jakości życia mieszkańców naszej gminy. Ponadto swoje podziękowania uczestnicy skierowali także do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze do pani Edyty Lisieckiej za pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które umożliwiają osobom, korzystający z pomocy Ośrodka zdobycie nowych kwalifikacji i uzyskanie wsparcia, które sprawia, iż odkrywają swoje możliwości i wierzą, że to dopiero początek pozytywnych zmian w ich życiu.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do poczęstunku, któremu towarzyszyła emocjonalna wymiana opinii, doświadczeń i wrażeń z dotychczasowego udziału w projekcie. Każdy z uczestników projektu otrzymał materiały promocyjne.


wstecz
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji