Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Archiwum aktualności

wstecz


AKTYWNA INTEGRACJA
2013-04-26

Aktywizacja zawodowa – usługi wspierające doradcy zawodowego.

W miesiącu lutym 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego.

W roku 2013 dzięki pozyskanym środkom 27 uczestników projektu otrzyma kompleksowe wsparcie w formie: pracy socjalnej, zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, zajęć z zakresu aktywizacji edukacyjnej w formie możliwości nabycia nowych kompetencji z zakresu obsługi komputera, kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, opieki nad dzieckiem oraz prawa jazdy kategorii B.
Należy podkreślić, iż udział uczestników projektu w poszczególnych etapach realizacji aktywnej integracji poprzedza diagnoza bieżących, zindywidualizowanych potrzeb uczestników projektu. Sporządzona ścieżka aktywnej integracji ulega zatem modyfikacji na każdym z etapów realizacji projektu.
Obecnie każdy z uczestników projektu uczestniczy w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym. Wsparcie jest realizowane na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w gabinecie specjalistów, wyposażonym dzięki pozyskanym środkom z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach ubiegłych.


wstecz
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji