Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Archiwum aktualności

wstecz


AKTYWNA INTEGRACJA
2013-10-11

AKTYWNA INTEGRACJA

Kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL
W ramach realizowanego projektu systemowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w dalszym ciągu organizuje wsparcie dla osób należących do 27 osobowej grupy docelowej. W minionym kwartale 17 osób nabywało umiejętności z zakresu obsługi komputera przygotowujące do przystąpienia do egzaminu, po którego pozytywnym zdaniu jest możliwość uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych (European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”). Obecnie oczekujemy na wyniki egzaminu.

Kurs obsługi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym
W dniu 9 października br.I grupa pań rozpoczęła zdobywanie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych, fakturowania komputerowego oraz podstawowych zasad minimum sanitarnego.
II grupa przystąpi do kursu w dniu 17 października. Zarówno I, jak i II grupa, po zakończeniu kursu przystąpi do egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabyte umiejętności.

W dalszym ciągu każdy z uczestników projektu jest objęty kompleksową pracą socjalną, uzyskuje fachowe wsparcie, pomoc finansową i rzeczową według indywidualnych potrzeb.
Wsparcie w ramach projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków OPS Góra.
wstecz
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji