Aktualności


Numery telefonów wewnętrznych do centrali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze 655432201

2020-04-30

Spis telefonów w załączeniu.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-04-30

Szanowni Państwo,
informujemy, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza:


• Od 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu OPS w Górze polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
<< W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do przygotowanej skrzynki .
<< Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez OPS mogą kontaktować się z pracownikami również :
- telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

<< Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
• Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
• Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).
• Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Osoby wchodzące do strefy składania dokumentów lub strefy przyjęcia interesanta zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa maseczką lub innym elementem odzieży i poddaniu się dezynfekcji rąk. Prosimy również o używanie własnych długopisów.


AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GÓROWSKIM

2020-04-24

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 ,, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: https://gora.praca.gov.pl/-/11092043-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-v-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-latach-2020-2021 oraz w załączeniu.

Dołączone pliki:


Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.

2020-04-21

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 22.04.2020r. - WIEŚ

Nazwiska Godz. wypłaty
A - J 10.00 – 10.15
K - O 10.15 – 10.30
P - R 10.30 – 10.45
S - Z 10.45 – 11.00


Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.

2020-04-17

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 21.04.2020r. - miasto

Nazwiska Godz. wypłaty
A - Chu 10.00 – 10.15
Chy - D 10.15 – 10.30
F - Kr 10.30 – 10.45
Ku - O 10.45 – 11.00
P - Sob 11.00 – 11.15
Son - T 11.15 – 11.30
U - Ż 11.30 – 11.45


Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.

2020-04-17

Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 20.04.2020r. - miasto i wieś

Nazwiska Godz. wypłaty
A - G 10.00 – 10.15
H - K 10.15 – 10.30
L - M 10.30 – 10.45
N - S 10.45 – 11.00
T - Ż 11.00 – 11.15


UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

2020-04-01

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lutego 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11.03.2020r, poz. 1950) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmienia się stawka za świadczone usługi opiekuńcze.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-26

Osoby - w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne i objęte obowiązkową kwarantanną domową kiedy nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

czytaj całość publikacji "Informacja"


INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW

2020-03-16

Od 16.03.20120r. wprowadza się zmiany w obsłudze petentów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
We wszelkich sprawach apelujemy o kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo. Proszę podczas rozmowy telefonicznej podać wyczerpujące informacje pracownikowi i zastosować się do sugestii pracowników.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW"


INSTRUKCJA

2020-03-16

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

czytaj całość publikacji "INSTRUKCJA"


KOMUNIKAT

2020-03-12

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze apeluje do ograniczenia wizyt do niezbędnego minimum – Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

2020-02-21

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oferuje wsparcie w formie dziennego pobytu dla osób starszych oraz w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.

czytaj całość publikacji "Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze"


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

2019-12-19

KOŁO MIEJSKO-GMINNE W GÓRZE

czytaj całość publikacji "ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji