Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-07-18

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Lipiec 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Archiwum aktualności

wstecz


Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
2014-09-29

W dniu 19.09.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze odbyło się spotkanie członków Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Tematem wiodącym był problem ochrony zdrowia psychicznego w pomocy społecznej.

Spotkanie odbywało się w dwóch panelach tematycznych. W pierwszym poruszono kwestie dotyczące zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, powszechnej pomocy i opieki oraz działań na rzecz integracji społecznej. Drugi dotyczył kwestii dotyczących upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze oraz Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Z prezentacją multimedialną wystąpił Pan Piotr Grochowiak – Członek Rady Pomocy Społecznej VII kadencji oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Pan Piotr Grochowiak przedstawił działalność Domu oraz podzielił się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie kurateli i opiekuństwa prawnego nad osobami ubezwłasnowolnionymi.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze. Kierownik Domu Pan Franciszek Bułyszko przedstawił działalność ŚDS-u. Opowiadał o barierach pojawiających się w codziennej działalności Domu oraz prezentował sukcesy wynikające z pracy terapeutycznej z podopiecznymi oraz współpracę z innymi palcówkami o podobnym profilu. Spotkanie przeplatane było żywą dyskusją uczestników i wymianą doświadczeń z działań reprezentowanych instytucji.
Spotkanie skończyło się omówieniem bieżących tematów z zakresu działalności Forum. Głos zabrali Przewodnicząca DFPS Pani Elżbieta Pawłowska oraz zastępca przewodniczącego DFPS Pan Zenon Matuszko.


Organizatorzy spotkania – Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za przybycie do naszej siedziby w dniu 19.09.2014r. Cieszymy się, że propozycja i forma spotkania została bardzo pozytywnie odebrana. Dziękujemy za wszystkie miłe i pochlebne wyrazy uznania oraz komplementy . Było nam bardzo miło Państwa gościć w naszych skromnych progach!

Pozdrawiam ! Edyta Lisiecka ze współpracownikami.
wstecz
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji