Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-07-18

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Lipiec 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Archiwum aktualności

wstecz


Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI)
2015-06-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Niechlowie i Jemielnie w okresie kwiecień – czerwiec 2015r realizował Program Aktywizacja i Integracja 2015 (PAI). Celem PAI była poprawa sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z w/w Ośrodków, łącznie 15 osób, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy w ramach dwóch bloków: Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

W ramach działań w zakresie Integracji społecznej przeprowadzono zajęcia służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zrealizowane w ramach grup wsparcia, grupowego poradnictwa specjalistycznego, warsztatów trenerskich i zajęć integracyjnych w poszczególnych OPS oraz podczas spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i specjalistą ds. informatyki.
W ramach zajęć z zakresu Integracji społecznej 5-osobowa grupa podopiecznych naszego Ośrodka brała udział w spotkaniach inicjujących i wyznaczających kierunek aktywnego działania grupy samopomocowej w celu wspólnego pokonywania problemów natury osobistej, społeczno-socjalnej i zawodowej dotyczącej bezpośrednio uczestniczek albo ich bliskich.
W trakcie wspólnych rozmów, podczas regularnie odbywających się spotkań grupy, poszczególne jej uczestniczki doświadczały ulgi i wsparcia od innych biorących udział w spotkaniu i uświadamiały sobie, że nie są pozostawione same sobie. Uczyły się rozpoznawać trudności, żyć z nimi albo je pokonywać. Uczestniczki grupy samopomocowej naszego Ośrodka swoje działania ukierunkowały na wymianę doświadczeń dotyczących znajomości załatwiania spraw urzędowych, wymianę doświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym, racjonalnego planowania wydatków, zakupów, menu dostosowanego do potrzeb rodziny oraz właściwe kreowanie własnego wizerunku i wymianę doświadczeń związanych z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Wymiana doświadczeń miała także swoje odzwierciedlenie w formie warsztatowej, uczestniczki Programu w ramach zajęć tworzyły indywidualne plany zakupów w odniesieniu do wcześniej przygotowanego menu. Następnie dokonywały wspólnych zakupów i razem przygotowywały wybrane potrawy i piekły ciasta. Podczas kolejnych spotkań uczestniczki skupiły się na wizerunku zewnętrznym, wspólnie dobierały i prezentowały stroje i fryzury dostosowując je do odpowiednich okazji. Podczas spotkań uczestniczki na bieżąco weryfikowały plan działań, podejmowały kolejne tematy i próby rozwiązywania rodzących się problemów.
Pomimo, iż istotą grupy samopomocowej jest wpieranie się wzajemne przy rozwiązywaniu problemów, to jednak wymaga to systematyczności i czasu aby osiągnąć pozytywne zmiany. Zwarzywszy na fakt krótkiego okresu trwania Programu (2 miesiące) swoją pomocą dla uczestniczek służyli pracownicy naszego Ośrodka udzielając doraźnej pomocy w kwestiach,z którymi panie sobie nie radziły lub zgłaszały potrzebę wyjaśnienia i wsparcia.
W ramach powyższego Programu uczestniczki mały także możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach bloku Aktywizacja zawodowa podczas udziału w pracach społecznie-użytecznych w ramach usług opiekuńczych realizowanych w OPS Góra.

Mamy nadzieję, iż wraz z zakończeniem PAI nie zakończy się aktywność uczestniczek - wręcz przeciwnie - będzie bodźcem do kontynuowania aktywności grupy i zaangażowania kolejnych osób w celu wzajemnego wspierania się, wymiany doświadczeń i nauki samodzielnego, właściwego funkcjonowania w każdej sferze społecznej.
wstecz
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji