Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-07-18

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Lipiec 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Archiwum aktualności

wstecz


Pracownik Socjalny OPS w Górze laureatem nagrody indywidulanej w zakresie pomocy społecznej
2016-11-22

21 listopada 2016r. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016. W sumie przyznano 13 nagród pieniężnych, w tym 8 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 4 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Miło nam poinformować, że jedną z nagród indywidualnych otrzymała Pani Anna Zagubień Specjalista pracy socjalnej naszego Ośrodka. Nagrodę przyznano za wprowadzanie innowacyjnych metod i technik pracy socjalnej ukierunkowanych na integrację osób i grup społecznych z kręgu szczególnego ryzyka ze środowiskiem lokalnym.
Uroczystość odbyła się z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej.

Pani Ania odebrała również gratulacje i życzenia od obecnej na uroczystości Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Jolanty Snopko oraz Członka Rady Pomocy Społecznej przy MRPiPS Pana Piotra Grochowiaka.
Pani Annie Zagubień w imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze składamy wyrazy najwyższego uznania. Życzymy Pani wiele szczęścia w życiu osobistym , radości i wielu satysfakcji z pracy i misji jaką Pani wykonuje w codziennej służbie zawodowej.
Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości.

strona www.portalsamorzadowy.pl

strona www.mpips.gov.pl


wstecz
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji