Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-10-23

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Październik 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Prawo

Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Dobry start (300 dla ucznia)
Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
InneUstawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.300 t.j., Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1590.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_sus_2019-300_2019-1590.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 300


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1438 t.j., Dz.U.2019.1501, Dz.U.2019.1553, Dz.U.2019.1579.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_pea_2019-1438_2019-1579.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 1438


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Komentarz: Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-03-05
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_uor_2019-351.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 351


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67, Dz.U.2011.27.140
Tekst ujednolicony
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-02-28
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/ik_2011-14-67_zm2011-27-140.pdf

rok: 2011nr.: 14poz.: 67


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682 t.j., Dz.U.2018.950, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.1146.
Tekst jednolity
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_krio_2017-682_2019-1146.pdf

rok: 2017nr.: -poz.: 682


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.2096 t.j., Dz.U.2018.1629, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1133.
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-07-05
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_kpa_2018-2096_2019-1133.pdf

rok: 2018nr.: -poz.: 2096


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j.
Tekst jednolity
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_pzp_2019-1843.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 1843


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2018.2245.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_fp_2019-869_2018-2245.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 869


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1040 t.j., Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1043.
Tekst jednolity
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_kp_2019-1040_2019-1043.pdf

rok: 2019nr.: - poz.: 1040


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Komentarz: Opracowano na podstawie: tj.Dz.U.2019.1781
Tekst jednolity
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_odo_2019-1781.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 1781


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz: Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2019.1373 t.j., Dz.U.2019.1394, Dz.U.2019.1078, Dz.U.2019.1590, Dz.U.2019.1694.
Tekst jednolity
Kategoria: Inne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/in/in_sozfzsp_2018-2134_2019-1694.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 1373

   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji