Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-10-23

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Październik 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Prawo

Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Dobry start (300 dla ucznia)
Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
InneUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1507 t.j.,Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1622, Dz.U.2019.1690.
tekst ujednolicony
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_ps_2019-1507-2019-1690.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 1507


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_ws_2017-1788.pdf

rok: 2017nr.: -poz.: 1788


Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Komentarz: Opracowano na podstawie: M.P.2018.1007
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-01-04
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_pwsiwd_2018-1007.pdf

rok: 2018nr.: -poz.: 1007


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-01
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_rozp_2018-1358.pdf

rok: 2018nr.: -poz.: 1358


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1111 t.j., Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.924.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_wrispz_2019-1111_2018-2245.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 1111


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390, Dz.U.2019.730.
Tekst jednolity
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-05-06
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_ppwr_2015-1390_2019-730.pdf

rok: 2015nr.: - poz.: 1390


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_rm-nk_2011-209-1245.pdf

rok: 2011nr.: 209poz.: 1245


Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-0-04
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/2011-81-448.pdf

rok: 2011nr.: 81poz.: 448


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2018.1878 t.j., Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1690.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_ozp_2018-1878_2019-1690.pdf

rok: 2018nr.: -poz.: 1878


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752.
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-04-14
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_rozp_domy_samopomoc_Dz.U.2010.238.1586_ze_zm_do2014.1752.pdf

rok: 2010nr.: 238poz.: 1586


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.688 t.j., Dz.U.2019.1570.
Kategoria: Pomoc społeczna
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/ps/ps_dppiow_2019-688_2019-1570.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 688

   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji