Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Prawo

Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Dobry start (300 dla ucznia)
Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
InneUstawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2019.111 t.j.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-02-11
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr_sr_2020-111.pdf

rok: 2020nr.: -poz.: 111


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr-2017-1466.pdf

rok: 2017nr.: -poz.: 1466


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2017.2092 t.j., Dz.U.2017.1428, Dz.U.2018.1497, Dz.U.2019.1818.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr_uiwzdo_2017-2092_2019-1818.pdf

rok: 2017nr.: -poz.: 2092


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2018.1497 t.j.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-11
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr_rozp_2018-1497.pdf

rok: 2018nr.: -poz.: 1497


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr-mp-2014-206.pdf

rok: Monitor Polski 2014nr.: -poz.: 206


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr-2012-641.pdf

rok: 2012nr.: -poz.: 641


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234
Obowiązuje od 2012-01-01
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/sr/sr-rozp_zasw_lekarskie_urodzenie_dziecka_2010-183-1234.pdf

rok: 2010nr.: 183poz.: 1234

   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji