Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-10-23

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Październik 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Prawo

Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Dobry start (300 dla ucznia)
Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
InneUstawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.670 t.j., Dz.U.2018.2432, Dz.U.2019.730.
Tekst ujednolicony
Kategoria: Fundusz alimentacyjny
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-07-05
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa/fa_fa_2019-670_2018-2432.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 670


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kategoria: Fundusz alimentacyjny
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa-2017-1467.pdf

rok: 2017nr.: -poz.: 1467


Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.681 t.j., Dz.U.2019.730.
Kategoria: Fundusz alimentacyjny
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-05-06
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa/fa_uigiwdg_2019-681_2019-730.pdf

rok: 2019nr.: -poz.: 681


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

Kategoria: Fundusz alimentacyjny
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-04-26
Pobierz Pobierz http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa/fa-rozp-2011-73-395.pdf

rok: 2011nr.: 73poz.: 395

   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji