Świadczenia


Świadczenia >> Fundusz alimentacyjny

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczeń

3. Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

4. Zasady ustalania dochodu

5. Kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

6. Słownik użytych pojęć

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji